Vad är mättnad?

Mättnad, även kallad syremättnad är syrehalten uttryckt i procent (SpO2 %) som har bundit sig till hemoglobin i blodet. I medicinska termer betyder det mättnaden av andelen syremolekyler (O2) och koldioxid (CO2) bundna till proteinet hemoglobin i de röda blodkropparna. Vi säger det populärt procent syre i blodet.

Du kan enkelt själv mäta andelen syre i blodet med en oximeter† Detta kallas även pulsoximeter, syremätare eller syremättnadsmätare. Du placerar vanligtvis den här enheten, en sorts squeezer, på fingret. Inom några sekunder kommer du att se procentandelen på skärmen.

 

Mättnadsvärden

Mättnad anges som en procentandel av SpO2. Sp står för saturation. O2 står för syremolekylerna. En SpO2 % mellan 95 och 99 % övervägs normal mättnad (hälsosamma syrenivåer) för en standardperson.

Hos barn (12 år eller yngre) kommer det procentuella (SpO2) mättnadsvärdet att vara högre jämfört med vuxna. Där kommer andelen att vara närmare eller till och med 100%. Barn är mycket mer aktiva, vilket innebär att de får i sig en större mängd syre.

En översikt över innebörden av mättnadsvärdena:

Vuxen
Normal mättnad95 - 100%
Låg mättnad90 - 95%
Desaturation<90%

I en normal mättnad behöver du inte göra någonting. Men om detta är nära 95 % är regelbunden mätning ingen onödig lyx. Om mättnaden är låg rekommenderar vi att du håller noga koll på detta. Kontakta din husläkare för att diskutera detta också. Vid desaturation bör du alltid kontakta din läkare.
 

 

Vad är desaturation?

När har du en för låg mättnad? Om din SpO2 % är lägre än 94 % talar vi om en låg mättnad. I princip behöver du då extra syre. En SpO2% lägre än 90% är alarmerande. Med dessa värden bör du i princip kontakta läkare omedelbart och få dig undersökt. Ett mättnadsvärde lägre än 90 % kallas desaturation. I medicinska termer kallas detta hypoxemi† Personer som lider av en lungsjukdom, som astma eller KOL, har ofta lägre mättnadsvärden. Detsamma gäller till exempel folk som klättrar i berg. På grund av den tunnare luften, högre upp i bergen, blir mättnadsvärdet lägre. Så länge detta är tillfälligt är detta inget problem.

Andelen syre i blodet kan fluktuera under dagen. Om du har en lägre procent, men över 90 %, rekommenderas att mäta oftare för att hålla stenkoll på det. Vid ett lågt värde kan du uppleva olika symtom.

 

Lågmättnadssymtom

Om du lider av en låg mättnad kommer du att uppleva ett antal besvär. De viktigaste symptomen är:

  • huvudvärk
  • dåsighet
  • andnöd
  • Vermoeidheid
  • Ökad hjärtrytm
  • Andnöd

Ovanstående symtom är ofta de första indikationerna på en för låg syremättnad. Om de uppmätta värdena förblir låga under en längre tid kan du bli trött, andfådd eller till och med förvirrad. Du lider då av syrebrist.

 

Hur ökar man mättnaden?

Att öka SpO2-procenten sker inte över en natt. Det tar tid. Bra motion och regelbunden frisk luft i det fria är det viktigaste. Som ett resultat absorberar du mer syre från luften. Dessutom är det viktigt att slappna av bra och äta järnrika produkter regelbundet. Till exempel nötter, grönsaker och frukt.

 

Covid-19 och andelen syre i blodet

Att mäta mättnad är mycket viktigt för personer med corona. Corona (Covid-19) är en lungsjukdom. Vid en infektion blir syre svårare att ta upp i de röda blodkropparna. Coronaviruset kan skapa en barriär av vätska i dina lungor. Syre passerar genom detta mycket svårare.

Många coronapatienter har en mättnad lägre än 92 % SpO2. Det kan vara mycket livsfarligt. Det rekommenderas därför starkt att mäta regelbundet. Du använder en mättnadsmätare för detta.

I samarbete med olika Amsterdams sjukhus och allmänläkare har vi levererat många mättnadsmätare till Covid-19 patienter. Detta gör att de enkelt kan mäta mättnaden hemma. Detta förkortar sjukhusbesöket med mer än 2 dagar. De mättnadsmätare som vi har levererat är iHealth Air Smart Saturation Meter. Denna utmärkta modell mäter mättnad mycket exakt och kan anslutas till din smartphone. Med en speciell app för mättnadsmätning är det mycket enkelt att byta ut de uppmätta värdena.
 

 

Hur kan jag mäta andelen syre i blodet?

Mättnad mäts med hjälp av a oximeter. En mättnadsmätare eller syrgasmätare mäter syrehalten i blodet med hjälp av en sensor. Denna sensor består av 2 delar: en infraröd ljuskälla och en fotosensor. Den infraröda ljuskällan avger en infraröd stråle som tittar på blodets färg.

På grund av järn i hemoglobin blodet får sin röda färg. Kopplingen av hemoglobin till syremolekyler ger en annan nyans av rött än när fler eller färre syremolekyler är bundna. De reflekterade infraröda strålarna skiljer sig från de utsända infraröda strålarna. Fotosensorn kan exakt bestämma i vilken utsträckning hemoglobinet är bundet till syre.

Mättnad mäts ofta vid fingertoppen. För att göra detta, använd a fingertoppspulsoximeter. Flera små blodomlopp rinner genom fingertoppen som är tydligt synliga. Detta beror på att huden på fingertoppen är relativt tunn.

 

Billigt eller dyrt – Vad är en kvalitetsoximeter?

Det finns många olika typer av pulsoximeter på marknaden. Man måste dock se till att inte köpa en felaktig oximeter. Mycket billiga mätare erbjuds på olika webbplatser. Ibland för bara några euro. Du kan också hitta dessa på hyllorna i en stormarknad. Det är inte känt hur exakt dessa oximetrar mäter. Ingen oberoende forskning har gjorts om funktion och tillförlitlighet. Vi ser ibland mätare där det är mycket stor felmarginal. Ibland så mycket som 3-4 %. Du kommer då inte att veta om du kan ha hypoxemi eller normal mättnad. Det är livsfarligt.

Mätarna vi erbjuder följer alla europeisk lagstiftning. Den fullständiga dokumentationen är i sin ordning och mätarna är pålitliga. Om du letar efter en billig men pålitlig mätare är du på rätt plats med märket ValMMed Bra. De erbjuder en utmärkt produkt till ett konkurrenskraftigt pris. Till exempel ChoiceMMed C29 pulsoximeter.

Om du letar efter en högklassig mätare så måste du Nonin att ha. Nonin-pulsoximetrar mäter mycket bra och tillförlitligt.

 

Behöver du personlig och expertråd om mättnadsmätare? Vi gillar att hjälpa dig!

Vi står till ditt förfogande med personliga och expertråd om mättnadsmätare. Ta det helt utan förpliktelser kontakta med oss. Vi kan nås på mejl kl info@blodtrycksmatare.shop. Du kan också ringa oss på 0182 - 239393. Vi erbjuder ett brett utbud av kvalitet oximetrar från erkända varumärken.

 

Intressanta ämnen relaterade till mättnad:

 

Ge ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta * *

Denna sida använder Akismet för att minska spam. Se hur din svardata behandlas.

För att hjälpa dig bättre och mer personligt använder vi cookies och liknande tekniker. Förutom funktionella cookies, som gör att webbplatsen fungerar ordentligt, lägger vi också analytiska cookies för att göra vår webbplats lite bättre varje dag. Om du vill använda vår webbplats är det nödvändigt att du accepterar dessa cookies. Du gör detta genom att klicka på 'Acceptera'.