Kategori Arkiv: Högt blodtryck

Finns det något läkemedel mot högt blodtryck?

Om du har högt blodtryck eller högt blodtryck har du en ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, njurskador eller andra problem. Vid diagnosen högt blodtryck görs ett försök att sänka blodtrycket med hjälp av en modifierad livsstil. Läkaren tittar först på din livsstil och ger sedan råd. Detta råd handlar vanligtvis om att sluta […]

Hur kan jag sänka mitt blodtryck?

Du kan inte lätt känna igen högt blodtryck. Detta upptäcks ofta vid en läkarkontroll. När du väl har högt blodtryck är det viktigt att hålla ett öga på det. På kort sikt kommer detta inte att få några direkta negativa konsekvenser. Om du fortsätter med detta för länge löper du risken för hjärtsvikt, en […]

Hur kan jag bota högt blodtryck?

Långvarigt högt blodtryck eller högt blodtryck kan leda till hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom eller andra problem. Att förebygga högt blodtryck är bättre än att bota. Om du måste ta itu med det är det viktigt att sänka blodtrycket. Med ett antal användbara tips kan du bekämpa högt blodtryck. Behandling av högt blodtryck […]

Vilka är symtomen vid högt blodtryck?

Mer än en tredjedel av alla holländare lider av högt blodtryck eller högt blodtryck. Symtom på högt blodtryck är inte alltid tydligt igenkännbara. Personer med högt blodtryck eller högt blodtryck för länge har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är därför viktigt att behandla symtomen på högt blodtryck […]

Vad kan jag göra med högt blodtryck?

Du har fått diagnosen högt blodtryck eller högt blodtryck. Då är det viktigt att anpassa sin livsstil. Detta förhindrar att blodtrycket förblir högt under lång tid. Hypertoni kan så småningom leda till åderförkalkning, njurskador och hjärtsvikt. Att anpassa sin livsstil är därför ett mycket viktigt steg. Råd om högt blodtryck Vad du ska göra […]

Vad orsakar högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) händer inte bara, det har en bakomliggande orsak. Hypertoni behöver inte vara ett omedelbart problem. Det utgör bara en risk om detta fortsätter under lång tid. Långvarig hypertoni ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Av denna anledning behandlas ofta högt blodtryck. När allt kommer omkring är det bättre att förebygga än att bota. […]