Vilken arm ska man mäta blodtrycket på?

Om du vill mäta blodtrycket måste du naturligtvis veta på vilken arm som ska mätas. Att mäta blodtrycket är personligt, det skiljer sig därför per person på vilken arm blodtrycket ska mätas. Det finns riktlinjer som avgör vilken arm som ska mätas. Dessa riktlinjer har tagits fram av National Association of General Practitioners (LHV).

Riktlinjen:
"Blodtrycket bör mätas på den arm som används minst, eller på den arm som din läkare rekommenderar."

Om du huvudsakligen är vänsterhänt, mät på höger arm. Mät på vänster arm om du är högerhänt. Anledningen till denna riktlinje är enkel. Den arm som används minst har mindre muskelbildning så att blodtrycksmätningen blir mer exakt. Högt blodtryck blir också synligt snabbare. Armstycket som rekommenderas av din läkare har att göra med möjlig ärrvävnad på armen. Till exempel, om du har opererats på armen är det bättre att inte mäta på den armen. Möjlig ärrvävnad gör det mindre exakt att mäta.

När du väl har bestämt armen får du inte längre byta. Det finns en signifikant skillnad i blodtrycksmätningar mellan de två armarna. Mätningar på vänster arm kan därför aldrig jämföras med mätningar på höger arm.

Detsamma gäller för en blodtrycksmätare på handleden.

Det finns läkare som alltid mäter på vänster arm. De flesta är höger. Speciellt äldre tvingades tidigare att göra mycket med rätten. Till exempel att skriva med höger hand.

Många konsultrum i den (allmänna) läkarens praxis är därför inrättade på ett sådant sätt att endast vänster sida kan mätas. Om det måste vara en ytlig mätning är det inget problem. Om det är en mycket noggrann mätning av vilken medicinering som kan bero på, är det lämpligt att diskutera detta med din läkare.

Slutligen finns det också (familjeläkare) som alltid mäter kvar eftersom det ligger närmare hjärtat. Det har inte bevisats vetenskapligt.