Kategori Arkiv: Blodtrycksmätare

Hjärtarytmier, vad är det?

En hjärtarytmi är en återkommande avvikelse i hjärtrytmen. Det är en abnormitet i stimulusledningssystemet, ett elektriskt nätverk som styr hjärtmuskelns nypande rörelse. Detta kan göra att hjärtslagen blir för snabb, för långsam eller oregelbunden. Din puls justeras hela tiden. Till exempel har du låg puls när du lugnt […]

Vad är en låg hjärtfrekvens (bradykardi)?

Ett hjärtslag orsakas av sammandragning av hjärtmuskeln. Detta händer eftersom sinusknutan, en nervknuta som ligger i hjärtats högra ventrikel, levererar en elektrisk puls till hjärtmuskeln. En låg vilopuls En för låg puls kallas även bradykardi och är en hjärtrytmrubbning. Från ett hjärtslag under […]

Barns blodtrycksvärden

Liksom vuxna kan ett barns blodtryck antingen vara för högt (hypertoni) eller för lågt (hypotension). Regelbundna blodtrycksmätningar är därför av stor betydelse även hos barn. Vilka är normala värden för ett barns blodtryck? Tabellen nedan ger en översikt över den övre gränsen för normala värden för blodtrycket på […]

Skillnad mellan Omron X7 Smart och Omron M7 Intelli IT (2020-modell)

Vi frågas regelbundet vad som är skillnaden mellan Omron X7 Smart och Omron M7 Intelli IT (modell 2020). Dessa är båda relativt nya blodtrycksmätare som är mycket lika i utseende och funktioner. Omron X7 Smart introducerades i november 2019. Omron M7 Intelli IT (modell 2020) introducerades [...]

Vilken manschett passar min blodtrycksmätare?

Att skaffa en ny manschett till din blodtrycksmätare verkar lätt men kan ibland vara knepigt. Tyvärr finns det inga universella manschetter som är lämpliga för flera märken för blodtrycksmätare. Varje märke har sin egen typ av anslutning och bestämmer hur högt trycket är i en manschett. Dessutom finns det inom vissa varumärken även [...]

Bestämning av rätt manschettstorlek

För att mäta gör vi först en skillnad mellan de 2 olika typerna av blodtrycksmätare. En överarmsblodtrycksmätare mäter naturligt runt överarmen. En blodtrycksmätare för handleden mäter runt handleden. Samma princip gäller för båda blodtrycksmätarna. De måste passa ordentligt för att få en korrekt avläsning. Överarms blodtrycksmätare Bestämma rätt […]

Jämför uppmätta blodtrycksvärden med mätningen från (husläkaren)

Det är en av de vanligaste frågorna vi får. Blodtrycksvärdena som mäts av blodtrycksmätaren motsvarar inte de värden som läkare eller allmänläkare mäter. Mäter min blodtrycksmätare korrekt? Vi kan svara på frågan med "Ja". Blodtrycksmätaren du har köpt mäter korrekt. De blodtrycksmätare vi tillhandahåller är kliniskt validerade. Den där […]

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer, även kallat förmaksflimmer, är en hjärtrytmrubbning. I denna arytmi slår hjärtat oregelbundet och inte i en fast rytm som man kan förvänta sig. Detta har alla möjliga negativa konsekvenser för din hälsa. I slutändan kan detta till och med leda till en stroke. Vad kan orsaka förmaksflimmer? Hjärtat består av fyra fack genom vilka blodet […]

Hur mäter en digital blodtrycksmätare blodtrycket?

Det finns generellt två olika metoder för att mäta blodtrycket; den oscillometriska metoden och den auskultatoriska metoden. Oscillometrisk metod En digital blodtrycksmätare mäter blodtrycket med den oscillometriska principen. Den oscillometriska metoden mäter tryckförändringarna i artären och omvandlar dessa rörelser till digitala indikationer. Användningen av […]

För att hjälpa dig bättre och mer personligt använder vi cookies och liknande tekniker. Förutom funktionella cookies, som gör att webbplatsen fungerar ordentligt, lägger vi också analytiska cookies för att göra vår webbplats lite bättre varje dag. Om du vill använda vår webbplats är det nödvändigt att du accepterar dessa cookies. Du gör detta genom att klicka på 'Acceptera'.