Kategori Arkiv: Blodtrycksmätare

Diastoliskt blodtryck (negativt tryck), vad betyder det?

Diastoliskt blodtryck är blodtrycket som mäts mellan två hjärtslag. Det kallas även undertryck. Detta är det lägsta blodtrycket i blodkärlen och mäts när hjärtat slappnar av. Ett sunt diastoliskt blodtryck är mellan 60 och 80 mmHg. Om ditt diastoliska tryck är för högt kan det indikera ett förhöjt […]

Systoliskt blodtryck (topptryck), vad betyder det?

Systoliskt blodtryck är det högsta värdet i en blodtrycksavläsning. Detta värde indikerar hur mycket tryck blodet utövar på artärväggarna när hjärtat drar ihop sig. Detta värde kallas även topptryck. Det är det högsta värdet som mäts i en blodtrycksmätning. den andra är diastoliskt blodtryck. Diastoliskt blodtryck är […]

Vad är takykardi?

Takykardi är en hjärtrytmrubbning där hjärtat slår snabbare än normalt. En normal hjärtrytm är mellan 60 och 100 slag per minut. Vid takykardi slår hjärtat snabbare än 100 slag per minut. Det finns olika typer av takykardi, inklusive sinustakykardi och förmaksflimmer. Sinustakykardi är en ökad hjärtfrekvens som orsakas av sinusknutan, […]

Hjärtarytmier, vad är det?

En hjärtarytmi är en återkommande avvikelse i hjärtrytmen. Det är en abnormitet i stimulusledningssystemet, ett elektriskt nätverk som styr hjärtmuskelns nypande rörelse. Detta kan göra att hjärtslagen blir för snabb, för långsam eller oregelbunden. Din puls justeras hela tiden. Till exempel har du låg puls när du lugnt […]

Barns blodtrycksvärden

Liksom vuxna kan ett barns blodtryck antingen vara för högt (hypertoni) eller för lågt (hypotension). Regelbundna blodtrycksmätningar är därför av stor betydelse även hos barn. Vilka är normala värden för ett barns blodtryck? Tabellen nedan ger en översikt över den övre gränsen för normala värden för blodtrycket på […]

Skillnad mellan Omron X7 Smart och Omron M7 Intelli IT (2020-modell)

Vi frågas regelbundet vad som är skillnaden mellan Omron X7 Smart och Omron M7 Intelli IT (modell 2020). Dessa är båda relativt nya blodtrycksmätare som är mycket lika i utseende och funktioner. Omron X7 Smart introducerades i november 2019. Omron M7 Intelli IT (modell 2020) introducerades [...]