Vad är bradykardi?

Bradykardi är ett tillstånd där hjärtat slår för långsamt (låg puls). Normalt slår hjärtat cirka 60 till 100 gånger per minut. Vid bradykardi är hjärtfrekvensen mindre än 60 slag per minut.

Ett hjärtslag orsakas av sammandragning av hjärtmuskeln. Detta händer eftersom sinusnoden, en nervnod i hjärtats högra ventrikel, ger en elektrisk puls till hjärtmuskeln.

En normal vilopuls är mellan 60 och 100 slag per minut. Denna frekvens av slag säkerställer att tillräckligt med syrerikt blod når hjärnan. Pulsen är inte lika för alla och beror på faktorer som ålder, kondition och kön. Kvinnor har till exempel en högre vilopuls än män, med ett genomsnitt på 76 slag per minut. Hos män pumpas mer blod genom kroppen per hjärtslag. Denna distinktion gör dock ingen skillnad när vi talar om för låg puls hos kvinnor och män, detta är alltid om pulsen är lägre än 60.

 

Orsaker till för låg hjärtfrekvens (bradykardi)

Det finns flera orsaker till bradykardi. Vissa av dessa finns i själva hjärtat medan andra kan vara utanför hjärtat. Ibland är det ett resultat av ett underliggande tillstånd, såsom hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller en sjukdom i hjärtrytmen.

En för låg kroppstemperatur (dålig blodcirkulation), en underaktiv sköldkörtel, förhöjt tryck i hjärnan och biverkningar av vissa mediciner är exempel på orsaker som ligger utanför hjärtat.

 

Symtom på för låg puls

Personer med bradykardi kan uppleva symtom som yrsel, svimning, trötthet, andnöd och bröstsmärtor. I vissa fall kan bradykardi vara allvarlig och leda till hjärtstillestånd.

Det rekommenderas att uppsöka läkare om du har regelbundet återkommande symtom och om du själv mäter för låg puls och du har besvär. En kardiolog kan göra ytterligare tester som t.ex EKG, ett träningstest och ett ekokardiogram. Medicin skrivs vanligtvis ut och om det inte fungerar kan kardiologen välja att sätta in en pacemaker. Detta imiterar de impulser som sinusknutan ska ge. Om du inte har uttalade symtom är behandling ofta inte nödvändig.
Tidig diagnos och behandling av bradykardi kan minska risken för komplikationer.

De Rossmax X9 professionell överarms blodtrycksmätare har förmågan att upptäcka bradykardi. Om det upptäcks kommer det att visa det med en symbol på skärmen. Om du lider av bradykardi rekommenderas att mäta med denna blodtrycksmätare.

 

En farligt låg puls

En farligt låg puls är en puls på mindre än 50 slag per minut. Till exempel kan idrottare uppleva en lägre puls utan att vara farliga, eftersom deras hjärta pumpar blod mer effektivt och långsammare. Även under sömnen blir pulsen lägre eftersom kroppen då behöver mindre syre. En farligt låg puls inträffar vanligtvis inte förrän tecken på stört medvetande eller hjärtsvikt märks. En farligt låg puls kan vara dödlig.

 

Behöver du personlig och expertrådgivning om blodtrycksmätare med bradykardidetektering? Vi gillar att hjälpa dig!

Vi står till ditt förfogande med personlig och expertrådgivning. Ta helt utan förpliktelser kontakta med oss. Vi kan nås på mejl kl info@blodtrycksmatare.shop. Du kan också ringa oss på 0182 - 239393.

 

Intressanta ämnen relaterade till takykardi: