Mät blodtryck, hur ska du göra det?

Att mäta ditt blodtryck hemma ger omedelbar insikt. Detta är viktigt om du har att göra med högt blodtryck eller högt blodtryck. Om du tar mediciner för högt blodtryck eller om du riskerar att utveckla högt blodtryck, är det lämpligt att mäta ditt blodtryck själv. Detta gäller även personer vars mått hos läkaren varierar mycket. Det är möjligt att själv mäta ditt blodtryck. Du måste dock göra detta på ett bra sätt. När du utför åtgärderna korrekt kommer dina blodtrycksvärden att vara korrekta. Det är därför viktigt att du arbetar korrekt. Naturligtvis finns det också ett antal förnödenheter som du bör använda för att mäta ditt blodtryck, till exempel en manschett. Att mäta ditt blodtryck är inte svårt, men det kommer att kräva lite övning.

 

Använd överarmens blodtrycksmätare

Att mäta blodtrycket själv med en överarms blodtrycksmätare är ganska enkelt. Följ stegen nedan för att få en korrekt mätning.

 1. Sitt vid ett bord och vila några minuter.
 2. Lossa överarmen och placera manschetten på blodtrycksmätaren högst 2 centimeter över armbågen. Manschetten ska vara på hjärtans nivå.
 3. Det är bäst att mäta blodtrycket i två steg. Registrera dessa mätningar och tiden när de inträffade.
 4. För ett tillförlitligt resultat rekommenderas att man mäter blodtrycket två gånger om dagen.

 

Använd blodtrycksmätaren på handleden

Mäta blodtrycket med en handledsblodtrycksmätare är svårare än en överarms blodtrycksmätare. Detta beror på att en blodtrycksmätare vid handleden reagerar mycket snabbt på avvikelser under mätningen. Följ därför stegen noggrant för att få en korrekt mätning.

 1. Sitt vid ett bord och vila några minuter.
 2. Frigör handleden från armband och ta bort eventuella ringar från fingrarna. Det bör vara så lite vikt på armen som möjligt.
 3. Placera blodtrycksmätaren korrekt på handleden.
 4. Böj armen uppåt för att bilda en 45 graders vinkel. Blodtrycksmätaren håller dig nära hjärtat.
 5. Rör dig inte, prata inte och ät inte. Varje rörelse mäts.
 6. Det är bäst att mäta blodtrycket i två steg. Registrera mätningarna och tiden de ägde rum.
 7. För ett tillförlitligt resultat rekommenderas att man mäter blodtrycket två gånger om dagen.

 

Tips för mätning av blodtryck

Några viktiga tips för att mäta blodtrycket:

 • Läs alltid bruksanvisningen för blodtrycksmätaren noggrant. Det finns till exempel blodtrycksmätare som skiljer mellan mätning på vänster eller höger arm.
 • Se till att du inte röker eller dricker kaffe strax före mätningen.
 • Under själva mätningen äter du inte eller dricker, du pratar inte och sitter stilla.
 • När du mäter ditt blodtryck bör du göra det sittande hela tiden.
 • Det är också viktigt att din arm vilar på ett bord.
 • För att mäta blodtrycket korrekt måste du vara helt avslappnad.
 • Du bör hålla den här positionen i cirka 5 minuter innan du gör den första mätningen. Du får inte prata eller röra dig.
 • Manschetten ska vara ungefär jämn med hjärtat. Din överarm måste vara bar.
 • Manschetten är inte avsedd att vara för lös eller för tät.
 • Första gången du gör en mätning på båda armarna. Använd sedan armen där det högsta blodtrycket mättes.

Med dessa tips kan du göra en bra och pålitlig blodtrycksmätning.

 

Lita på mätningen

Eftersom blodtrycket kan variera kraftigt vid olika tidpunkter på dagen, upprepa blodtrycksmätningen på morgonen och kvällen. Gör inte detta efter träning, tung ansträngning eller intensiva känslor. I dessa situationer får du en opålitlig läsning.

 

När ska du mäta ditt blodtryck?

Du kan mäta blodtrycket under den inledande fasen. Gör detta i 7 dagar. Ta sedan två mätningar på morgonen och två på kvällen. Välj regelbundna tider före en måltid och ta mediciner. Du bör inte ta med mätningarna som gjordes den första dagen för att beräkna genomsnittet. För att beräkna medelvärdet måste alla giltiga värden för varje mätning räknas, förutom den första dagen. Du måste då ha gjort minst tolv mätningar fördelade på 7 dagar.

Dessutom kan du också mäta ditt blodtryck i uppföljningsfasen eller behandlingsfasen. När din medicinering eller behandling ändras används medelvärdet av blodtrycksvärdena över 2 veckor för att mäta effekten av förändringen. När ditt blodtryck har återgått till det normala rekommenderas det ofta att du gör en mätning själv en gång i veckan. Detta kan justeras igen om du inte följer schemat eller om du använder andra läkemedel.

Ditt blodtryck kan också mätas på lång sikt. Detta bör sedan göras var tredje månad under en vecka.

 

Det övre trycket och det nedre trycket

Hur läser du blodtrycksavläsningen? Blodtrycksmätaren ger dig inblick i övre och nedre tryck. Normalt är blodtrycket cirka 120/80 mmHg. Ett övre tryck över 140 mmHg kallas högt blodtryck. För äldre gäller ett maximalt övre tryck på 160 mmHg, för diabetespatienter gäller ett målvärde på 130 mmHg. Rådgör med läkaren om blodtrycket är för högt i ditt fall, eftersom det kan variera från person till person.

Märker du ett högt undertryck när du mäter blodtrycket? Orsakerna till detta är högt kolesterol, hög konsumtion av kaffe eller te eller en passiv livsstil. Ett förhöjt undertryck kan leda till en ökning av det allmänna blodtrycket. Ett ökat undertryck bör därför absolut inte ignoreras.

 

Köp en blodtrycksmätare

Att mäta blodtryck själv börjar med att köpa en bra blodtrycksmätare. Här kan du välja mellan a handledsblodtrycksmätare of överarms blodtrycksmätare. Flera organisationer rekommenderar överarmens blodtrycksmätare. Dessa ger ett tillförlitligt resultat som du enkelt kan dela med din läkare.

Handledsblodtrycksmätaren är billigare att köpa, men mindre tillförlitlig. Kroppens position kan påverka mätningen, så att blodtrycksmätaren på handleden visar ett förvrängt mätresultat. Välj endast en blodtrycksmätare vid handleden om detta inte är nödvändigt av medicinska skäl. I alla andra fall, gå till en överarms blodtrycksmätare.